SIM SMA POMOSDA

Data Inventaris Gedung dan Bangunan

KodeNama Tgl. DapatLuasJml. Lantai Asal HargaNo. IMB
BA-001 Bangunan Ruang Kelas 04 Oktober 2012 100 2 Pembelian 78000000 IMB.002
Tgl. : 22 Oktober 2008
BG-002 Bangunan 17 Oktober 2012 200 1 Pembelian 1000000000 MTs.12.01.04
Tgl. : 23 Oktober 2012
BG-002 Bangunan 18 Oktober 2012 300 2 Pembelian 2000000000 MTs.12.01.05
Tgl. : 18 Oktober 2012